Tryksager
5 af 10

Trefløjet hvervefolder for Farmakonomforeningen i format M65.
Folderen blev illustreret med MN-fotos fra Næstved Apotek.