Web & skærm
6 af 10

Sammen med JO-Informatik har Møller Nicolaisen design medvirket aktivt i udviklingen "Fund og fortidsminder" i et spændende samarbejde med Kulturarvsstyrelsen. Ud over designet, der bygger videre på en gammel designmanual, har vi arbejdet med interaktionen i brugerfladen, der giver adgang til en enorm database med alle landets fortidsminder. MNd har desuden leveret al fast grafik.

Der er mange avancerede funktioner, især søgning
ved hjælp af kort. Prøv, når du har tid!

Foruden denne offentligt tilgængelig version, er der
også lavet en administratorudgave af siten.

www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder